ایردراپ های معتبر

Foundation airdrop
ایردراپ احتمالی پلتفرم فاندیشن | Foundation Platform Airdrop - فعال است کد ایردراپ: A227
ملزومات ایردراپ: توییتراینستاگرامکیف پولایمیل
SuperLayer
ایردراپ سوپرلایر | SuperLayer Community Airdrop - فعال است کد ایردراپ: A225
ملزومات ایردراپ: توییترکیف پولجیمیل
HECO Metafi
ایردراپ هکو چین | HECO Metafi AIRDROP - پایان یافت کد ایردراپ: A224
ملزومات ایردراپ: توییتردیسکورد
Galaxy X Ancient8
ایردراپ Galaxy X Ancient8 Gleam Campaign - پایان یافت کد ایردراپ: A218
ملزومات ایردراپ: توییترجیمیلدیسکورد
JRNY Club X Seedify Partnership
ایردراپ JRNY Club X Seedify Partnership - پایان یافت کد ایردراپ: A216
ملزومات ایردراپ: توییترتلگرامیوتیوبدیسکورد
CoinGecko
ایردراپ کوین جکو | CoinGecko Airdrop - فعال است کد ایردراپ: A209
ملزومات ایردراپ: ایمیلاپلیکیشنرایانه
ایردراپ کیف پول متامسک | METAMASK WALLET AIRDROP - فعال است کد ایردراپ: A102
ملزومات ایردراپ: کیف پولمتامسک
ایردراپ سولوژنیک برای هولدرهای ریپل و سولو | Sologenic Airdrop - پایان یافت کد ایردراپ: A147
ملزومات ایردراپ: کیف پول
Metaverse with holoride
ایردراپ متاورس HOLORIDE با همکاری EGLD - پایان یافت کد ایردراپ: A136
ملزومات ایردراپ: توییتریوتیوبفیسبوکاینستاگراماپلیکیشن
huobi wallet airdrop
ایردراپ های کیف پول هوبی | HUOBI WALLET AIRDROP - در حال واریز کد ایردراپ: A135
ملزومات ایردراپ: اپلیکیشن
مرور رده

ایردراپ های معتبر

ایردراپ Galaxy X Ancient8 Gleam Campaign

تمام وظایف را تکمیل کنید تا از Ancient8 قطره های NFT انحصاری دریافت کنید و قفل پاداش های اضافی را باز کنید.…